Het idee van AtypicalSmile begint met de ontmoeting tussen twee atypische wetenschappers, Stephanie en Michal:

Stephanie is onderzoekster aan de universiteit en werd in haar privéleven geconfronteerd met de dringende nood aan het zoeken van begeleiders, activiteiten en aangepaste instellingen voor een kind die werd gediagnostiseerd met autisme. Geleidelijk aan kreeg ze meer en meer vraag vanwege families die gelijkaardige hulp zochten en die gelijkaardige opzoekingen deden. Het werd haar meer en meer duidelijk dat verdere opzoekingen beperkt bleven tot hun omgeving en het uitwisselen van informatie, een methode die gelimiteerd, traag en inefficiënt bleek te zijn. Zo werd het idee geboren om een site te creëren die zou kunnen beantwoorden aan de vraag van vele families die gelijkaardige hulp zochten voor hun naasten met bepaalde ontwikkelingsstoornissen.

Michal is professor aan de universiteit die, naast zijn activiteit als onderzoeker, zijn tijd investeert in het creëren van structuren die mensen bijeenbrengen en die elkaar helpen. In zijn ‘derde’ leven transformeert hij zichzelf in computerfreak. Als Stephanie hem over haar idee praat, besluiten ze een team te vormen en hij stelt voor zich te concentreren op de behoefte die het moeilijkst en dringendst is: het vinden van bekwame begeleiders.

Samen hebben we ons dus in het avontuur AtypicalSmile gestort, waarvan de ultieme ambitie is het leven te vergemakkelijken van personen met specifieke behoeftes, en dit via een verstandig gebruik van het web. Dit zijn onze eerste passen! We hopen van harte u hiermee te bevallen en u binnenkort als lid te mogen verwelkomen!